დემოკრატიის ბანაკი - იდენტობა

დემოკრატიის ბანაკის მრავალფეროვანი, ურთიერთდაკავშირებული აქტივობები გამიზნული იქნება იმისათვის, რომ დემოკრატიის აქტივისტებმა იმსჯელონ ისეთი ცენტრალური კითხვების ირგვლივ, როგორებიცაა: რას წარმოადგენს თანამედროვე ქართული იდენტობა? ვინ არის და რა ამოძრავებს თანამედროვე ქართველს? როგორი არის თანამედროვე ქართული იდენტობა? შესაძლებელია თუ არა ახალი იდენტობის შექმნა? ხდება თუ არა, ან შესაძლებელია თუ არა, ახალი ნაციონალური ნარატივის ფორმირება და თუ ასეა, როგორი უნდა იყოს იგი? რა როლი უნდა შეასრულონ ამ მნიშვნელოვან პროცესში დემოკრატიის სკოლების კურსდამთავრებულებმა და როგორ შეუძლიათ ამის გაკეთება უკეთ? სამუშაო სესიები, დებატები, ლექციები, პოლიტიკის სიმულაცია და სხვა საინტერესო აქტივობები მონაწილეებს ამ და სხვა მრავალ მნიშვნელოვან საკითხზე დააფიქრებს, მისცემს მათ ახალ ცოდნას და დაეხმარება, როგორც ყოველთვის, გახდნენ უფრო ძლიერი და ეფექტური დემოკრატიული ლიდერები.

ნიდერლანდების ინსტიტუტი
მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის

პარტნიორი დემოკრატიის მშენებლობაში

ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის (NIMD) ჰოლანდიის პოლიტიკური პარტიების მიერ შექმნილი ორგანიზაციაა და ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში დემოკრატიული სისტემის განვითარების მხარდაჭერას ისახავს მიზნად. ამჟამად NIMD 27 ქვეყნის 150 პოლიტიკურ პარტიასთან აფრიკაში, ლათინურ ამერიკაში, აზიასა და აღმოსავლეთ ევროპაში თანამშრომლობს. NIMD-ის პროგრამები სამხრეთ კავკასიაში ემსახურება წამყვანი პოლიტიკური პარტიების ინსტიტუციურ განვითარებას, დემოკრატიის განათლებას ადგილობრივ დონეზე და დემოკრატიული რეფორმების მხარდაჭერას ეროვნულ დონეზე.
დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს www.nimd.ge

მეტი
  •  
  •